Problemy z dostępem do słodkiej wody sprawiają, że coraz wyraźniej zarysowuje się konieczność posiadania na działce pojemnika na deszczówkę. Dzięki niemu pojawia się możliwość akumulacji wody deszczowej i wykorzystania jej do celów spożywczych, ogrodniczych, a nawet przemysłowych.

Dlaczego warto magazynować deszczówkę?

Woda pochodząca z opadów deszczu to alternatywa dla wody dostępnej w sieci wodociągowej. Dzięki niej można:

  • znacznie ograniczyć koszty zużycia mediów,

  • akumulować wodę,

  • wykorzystywać ją do celów gospodarstwa domowego,

  • działać w zgodzie z naturą.

Zbiornik na deszczówkę jest najczęściej połączony z instalacją rynnową. Dzięki temu woda spływa ze stosunkowo dużej powierzchni zadaszenia i od razu trafia do pojemnika. Warto dodać, że jego pojemność zależy przede wszystkim od rozmiaru gospodarstwa domowego oraz przeznaczenia odzyskiwanej w ten sposób wody.

Jak działa system magazynujący deszczówkę?

Magazynowanie wody deszczowej to proces dość złożony. Wiąże się on również z ekonomicznym zarządzaniem dostępnymi zasobami, a także właściwą dystrybucją zależnie od zastosowania. Proces zbierania i wykorzystania wody deszczowej składa się z kilku etapów:

  1. Zbierania wody, czyli skierowania deszczówki spływającej z dachu (lub innej płaszczyzny) bezpośrednio do instalacji magazynującej ciecz. Jej najważniejszym elementem jest oczywiście zbiornik na wodę.

  2. Magazynowania wody, czyli jej przechowywania aż do momentu użycia. Zaletą dostępnych na rynku zbiorników jest m.in. to, że są one szczelne, wytrzymałe i odporne na różnego rodzaju oddziaływania. Dzięki temu zanieczyszczenia (np. z gruntu) nie wnikają do cieczy.

  3. Użycia wody – to etap, do którego niezbędna jest zewnętrzna instalacja elektryczna. Woda jest za pomocą pomp tłoczona tam, gdzie akurat jest potrzebna. Najczęściej wykorzystuje się ją do mycia samochodu, płukania toalety, nawadniania ogrodu itd. Ważne jest, aby ilość używanej wody była na bieżąco kontrolowana. W tym celu stosuje się różne urządzenia pomiarowe.

  4. System kontrolny. Ilość wody przechowywanej w zbiorniku powinna być na bieżąco kontrolowana. Służą do tego różne elementy regulacyjne i pomiarowe. W instalacjach magazynujących wodę wykorzystuje się różnego rodzaju pompy, zawory, ciśnieniomierze i filtry. Często współdziałają one ze sobą poprzez zintegrowany system automatyki.

Reasumując, zbiorniki na deszczówkę to skuteczny sposób na magazynowanie, ale też oszczędzanie wody. Dzięki nim można ograniczyć domowe rachunki i co najważniejsze – działać w zgodzie z przyrodą.