Montaż prefabrykatów betonowych obejmuje szereg technik, które mogą być stosowane w zależności od rodzaju prefabrykatów i wymagań konkretnego projektu. Jakie to metody? Odpowiadamy w tekście poniżej.

Rodzaje prefabrykatów betonowych

Prefabrykaty betonowe to gotowe elementy betonowe, które mają wiele zastosowań. Najczęściej stosowane są takie elementy jak: płyty ścienne, belki i słupy, prefabrykowane stopnie schodowe, elementy dachowe, panele elewacyjne, systemy ogrodzeniowe oraz elementy infrastrukturalne, jak tunele, mosty czy mur oporowy prefabrykowany. Prefabrykaty betonowe mają szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach budownictwa i infrastruktury, a dzięki temu, że m.in.: znacznie skracają czas budowy, mają wysoką jakość i trwałość, oraz pozwalają na elastyczność projektowania przy niewielkich kosztach są tam chętnie wykorzystywane. Pełna oferta prefabrykatów betonowych jest dostępne na https://www.rekers.pl/produkty/sciany-oporowe/typ-l-zbrojone-12-cm/typ-l-zbrojone-12-cm.html.

Jak montować prefabrykaty betonowe?

Istnieje wiele popularnych technik montażu prefabrykatów betonowych, które różnią się w zależności od elementów. Najczęściej stosowane techniki to:

  • Łączenie na miejscu – polega na montażu prefabrykatów na placu budowy przy użyciul odpowiednich narzędzi i sprzętu. Prefabrykaty są dostarczane na plac budowy i montowane na miejscu, często za pomocą żurawia lub innego sprzętu dźwigowego. Prefabrykaty są łączone ze sobą za pomocą klejów, kotew, spoin lub innych elementów łączących.
  • Montaż przy użyciu rusztowań – technika jest często stosowana przy montażu dużych i skomplikowanych prefabrykatów, takich jak ściany betonowe.
  • Montaż na sucho, czyli łączenie prefabrykatów bez użycia klejów ani innych materiałów wiążących. Prefabrykaty są precyzyjnie wyprodukowane i dopasowane do siebie, tak aby idealnie pasowały razem. Montaż na sucho może obejmować specjalne łączniki, takie jak zaczepy, wpusty lub otwory do wprowadzenia łączników metalowych.
  • Montaż zespolony – elementy prefabrykowane są montowane razem w fabryce lub nal placu budowy przed ich instalacją. Przykładem może być prefabrykowany panel ściany, który składa się z warstw izolacji, warstw nośnych i warstwy wykończeniowej. Te elementy są łączone razem w fabryce, a następnie dostarczane i zamontowane jako jedna całość.
  • Metoda podwójnego łączenia – szczególnie użyteczna przy montażu ścian. Polega ona na stosowaniu dwóch rodzajów łączenia: łączenia na miejscu i łączenia wstępnego. Elementy prefabrykowane są łączone częściowo w fabryce, a następnie dalsze łączenie odbywa się na placu budowy. Ta metoda umożliwia szybki montaż prefabrykatów, jednocześnie zapewniając wytrzymałe połączenia.